Elektrik Topraklama Tesisatları Periyodik Kontrolleri

Elektrik Tesisatları

Elektrik tesisatları periyodik kontrolleri ‘İş Ekipmanlarinin Kullaniminda Sağlik ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III 2.3’ te belirtildiği şekilde, ilgili ulusal ve uluslararası standart kriterlerine uygun, A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, konusunda uzman Elektrik mühendislerimiz tarafından yapılır.

Periyodik kontrollerde tesiste bulunan tüm dağıtım, tali, aydınlatma panoları, priz kombinasyon kutuları, enerji kablo tavaları, tüm makine ve motorlar, anahtar ve prizler, aydınlatma armatürleri, geneli itibariyle tüm elektrik tesisatının kontrolü yapılır. Ayrıca;
- Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
- Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
- Dokunma gerilimine göre topraklama direncinin ölçülmesi,
- Artık Akım anahtarı / Kaçak Akım Rölesitestleri
- Çevrim empedansının kontrolüyapılır.

Elektrik Tesisatları Ölçüm ve Kontrollerimiz


• Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Değerlendirme
• Topraklama Ölçümü
• Artık / Kaçak Akım Ölçümü
• Parotoner Tesisatı Ölçümü
• Elektrik Panosu Kontrolü
• Termografik Muayene
• Jeneratör Kontrolü
• İzolasyon Direnci Ölçümü
• Katodik Koruma Ölçümü