Üst Yönetim Bağımsızlık Beyanı

Üst Yönetim Bağımsızlık Beyanı

Şirketimiz TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” Standardı’nın “A Tipi Muayene Kuruluşları” için gerektirdiği ölçüde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uygun olarak çalışır.

Bu doğrultuda;* Muayene Kuruluşumuz konunun taraflarından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir.

* Muayene Kuruluşumuz ortakları ve üst yöneticileri (Şirket Müdürü), muayene kuruluşunun bağımsızlık ve tarafsızlığıyla çelişecek şekilde (muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden,

* kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumdaki) ayrı tüzel kişiliklerle bağlantılı olmayacaktır.

* Kuruluşumuz, kamuya açmaya niyetlendiği bilgiler hususunda müşteriye önceden bilgi verilir.

* Muayene kuruluşu ile firma ortaklarının söz sahibi olduğu diğer tüzel kişilik arasında muayene sonuçlarını etkileyebilecek taahhütler bulunmayacak, ortak personel bulunmayacaktır.

* Personelin de, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde seçilerek çalışması sağlanacaktır.

Üst yönetim personelin gerçekleştirdiği muayene ölçüm ve kontrollerinde bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük gibi ifadelerle çelişecek baskı ve uygulamalarda bulunmayacaktır.