Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

AREL muayene faaliyetlerinde;
-Tüm çalışanları ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak çalışmayı,
-Ülkesine ve sektörüne katma değer sağlayarak, TS EN ISO/IEC 17020 standardı ve akreditasyon gereklerini ve yasal mevzuatları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi,
-Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini mesleki etik kurallardan taviz vermeden objektif ve dürüst olarak gerçekleştirmeyi,
-Nitelikli, yeterli ve sürekli gelişime açık uzman kadrosuyla A tipi muayene faaliyetlerinş sürdürmeyi,
-Akreditasyon kuralları çerçevesinde en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.