Tarafsızlık Taahhütnamesi

Tarafsızlık Taahhütnamesi

Arel;

• TS EN ISO / IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar Standardı çerçevesinde sunacağımız muayene hizmetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile ilgili taahhütlerimizi tam olarak yerine getireceğimizi,

• Muayene hizmetlerini hiçbir kişi ya da kurumun baskısı altında kalmadan, çıkarını gözetmeden, objektif delillere dayalı, mesleki ve etik değerlerden hiç bir şekilde taviz vermeden, başta TS EN ISO / IEC 17020 standardı olmak üzere kapsamımızda yer alan tüm muayene faaliyetleriyle ilgili akreditasyon kurallarına, yasal mevzuatlara bağlı kalacağımızı,

• Muayene çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğimizi,

• AREL yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı,

• Muayene prosedürlerini, AREL dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürüteceğimizi, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkânlarının yaratılmasının AREL sorumluluğu altında olduğunu,

• Tüm Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin gerçekleştirilmesi ile teknolojik ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı, • Kaliteye olan bağlılığımızı oluşturduğumuz kalite politikası aracılığı ile tüm çalışanlarımıza ileteceğimizi,

• Müşterilere ait gizli bilgilerin korunacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasını önleyeceğimizi,

• Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını ve bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan AREL üst yönetimi olarak bütün bunları güvence altına aldığımızı,

• İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımızı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb) talep etmeyeceğimizi ve AREL de uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımızı,

Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak Çorlu Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederiz